REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste ja tietosuoja (GDPR)

Tämä on yrityksen Gate of Stories Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2019 (päivitys 18.08.2019)

Henkilötietorekisteristä vastaa yrityksen omistaja Eeva R. Tikka. Yhteystieto gateofstories@elisanet.fi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tai tuleviin asiakkaisiin (markkinointi).

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Tietoja säilytetään ainoastaan asiakas- ja/tai markkinointissuhteen ajan. Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse  tai esim Vimeo OnDemandin kautta tai muilla keinoin asiakkaan luvalla tai asiakkaan toimesta.

Gate of Stories tai henkilökubta ei luovuta tietoja muille tahoille muuten kuin yrityksen toimintojen, kuten kirjanpito, ylläpitämiseen.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan.

Asiakas ostaessaan Gate of Stories palveluita tai tuotteita ymmärtää maksaessaan ettei Gate of Stories vastaa ulkopuolisten tai ammattimaisten hakkerointien aiheuttamista tietojen varastamisista, joiden kautta asiakkaan tiedot pääsevät palvelujen kautta ulkopuolisille.

Kuitenkin asiakas myös ymmärtää että Gate of Stories  on suojannut koulutus- ja osto sivustot parhaansa mukaan ja luottaa, kuten myös asiakas ostaessaan yrityksen tuotteita, tunnettujen pankkien, maksupalvelun PayPal ja kansainvälisesti käytössä olevan Vimeo OnDemand palvelun suojauksiin.

Jos jokin tietosuojamurto tapahtuu niin asiakas ymmärtää ettei se ole Gate of Stories taholta tahallista huolimattomuutta eikä asiakas siksi vaadi Gate of Storiesia vastuuseen  vaan asiakas täysin ymmärtää että aina syötettäessä nettiin mitä tahansa henkilökohtaisia tunnuksia on riski että ne jotain odottamatonta kautta päätyvät vääriin käsiin.

Sivustot käyttävät evästeitä.

Lisätiedustelut Eeva R. Tikalle gateofstories@elisanet.fi

Päivitetty 2019-08-18