Filosofinen kirjallisuus

Allegoria-intelligenssi: symbolien ja vertauskuvien opissa

Ilmestynyt syyskuussa 2018 / ISBN 978-952-68774-2-6 (nid.)

”Siitä mistä ei voi puhua, on aina puhuttu vertauksin.”

Elämänfilosofiaa naisten ja miesten LE DROIT HUMAIN vapaamuurariuden perustalta

Alegoria-intelligenssi Markku Graae
allegoria-intelligenssiRGB

FL  Markku  Graae, 60 vuotta vapaamuurarina kolmannessa polvessa, kirjoittaa  vapaamuurariuden muutosvoimasta ihmisessä.

LE DROIT HUMAIN vapaamuurarius tarjoaa miehille ja naisille monipuolisen oppimisprosessin, jonka aikana ihminen voi oppia tuntemaan itseään syvällisesti. Ainoastaan henkilökohtainen oivaltaminen muuttaa ihmistä, kukaan ei voi tajuta mitään toisen puolesta.

Vapaamuurariudessa ei ole kysymys salaisuuksista sanan tavanomaisessa merkityksessä vaan todellisuuskokemuksista, joita voidaan sanoittaa vain symbolien, tarinoiden ja vertauskuvien avulla.

Allegoria-intelligenssi on herkkyyttä intuitiivisesti tajuta symbolimerkityksiä ja vertauskuvia, jotka saavat aikaan tietoisuuden muutoksia. Kehittynyt allegoria-intelligenssi tekee mahdolliseksi todellisuuskokemusten keskinäisen jakamisen.

LE DROIT HUMAIN vapaamuurariudessa yksilön ajattelu on vapaata eikä seuraa valmiita tulkintoja tai selitysmalleja. Siksi Graae puhuu ja kirjoittaa, kuten kaikki vapaamuurarit, vain oman kokemuksensa ja ymmärryksensä pohjalta.

Graae on Kansainvälinen Vapaamuurarijärjestö Miehille ja Naisille LE DROIT HUMAIN Suomen Liitto ry:n jäsen vuodesta 1959.

Kirjan ovat toimittaneet Maaret Wager ja Eeva R. Tikka.

Updated 2021-04-13