Dramaturgista lisämateriaalia

OSIO 1 / KÄSIKIRJOITUSFORMAATTI

 • Moduuli 1a – Käsikirjoitusformaatti; kehittelyn ongelmia /Development Hell; listamaiset samaa sisältöä toistavat kohtaukset; istutukset puuttuvat; ote tarinasta katoaa… ja muita ongelmia – just name it!
 • Moduuli 1b – Käsikirjoitusten eri käyttötarkoitukset; kuka on lukija? Kenelle ja miten myydään?
 • Moduuli 1c – Kirjoittamisen prosessi: idea, tarina, treatment, synopsis, oneliner, step outline/ kohtausluetelo, käsikirjoitusformaatti
 • Moduuli 1d – Kirjallisuutta käsikirjoittamisesta ja dramaturgiasta, web-linkkejä.

OSIO 2 / KERRONNAN JÄNNITE

 • Moduuli 2a – Jänniterakenne; genre jänniteautomaattina
 • Moduuli 2b – Tarina vai juoni – rakenteen hahmottelua
 • Moduuli 2c – Kerronnan uskottavuus ja logiikka; istutus-lunastus
 • Moduuli 2d – Pääjuoni ja sivujuoni: mitä voit kertoa sivujuonella

OSIO 3 / KIRJOITTAMAAN

 • Moduuli 3a – Kirjoittajan työkalut; intellektuaalinen ja emotionaalinen työkalu
 • Moduuli 3b – Kuinka luodaan DYNAAMINEN HENKILÖGALERIA? Henkilöiden kuvaukset kuuluvat tarinaan / henkilökuvaukset suhteessa tarinaan. Uskottavat reaktiot johtavat uskottavaan toimintaan
 • Moduuli 3c – TREATMENT; jänniterakenteen hahmottelu; alku-loppu, tarinan käänteet; preesens ja treatmentin proosatyyli; emotionaalinen logiikka; treamentin ”Taikasana”
 • Moduuli 3d – Oikeudenmukaisuusperiaate; loppuratkaisu

OSIO 4 / JÄNNITTEEN SIIRTO TREATMENTISTA KÄSIKIRJOITUSFORMAATTTIIN

 • Moduuli 4a – Kohtaukset; sekvenssit; jännitteen leikkaus kohtauksesta toiseen; takaumat; montaasin paikka kerronnassa; tekstin kuvailevuus,
 • Moduuli 4b – DIALOGI: henkilöt puhuvat toisilleen ja itsekseen; kertojan ääni/V.O.-ongelma; informatiivinen repliikki
 • Moduuli 4c – Jännite – mitä lukija etsii käsikirjoituksen tekstistä?
 • Moduuli 4d – Check-list: käsikirjoituksen informaatiosisältö?

Lisämateriaali auttaa sinua ymmärtämään MIKSI jänniterakenne on elokuvan menestyksen edellytys.

Käsikirjoituksen / elokuvan moninaiset tasot

Tarinankertojana ja taiteilijana sinun on osattava elokuvien kerronnan perustekniikka ennen kuin kykenet kertomaan tarinan niin, että muutkin sen ymmärtävät.

Terveisin Eeva

dramaturgi-kouluttaja FM Eeva R. Tikka

Updated 2023-03-02